ویزیت پزشک در منزل

ویزیت در منزل

 

ویزیت پزشک در منزل
ویزیت در منزل
انجام ویزیت از بیماران در منزل نوعی از خدمات پزشکی میباشد که در سالهای اخیر بسیار مورد درخواست قرار گرفته و بسیاری از بیماران مایل هستند قبل از مراجعه به مراکز درمانی نسبت به اینکه آیا اصولا نیاز به مراجعه به بیمارستان دارند یا خیر اطلاع دقیقی داشته باشندانجام ویزیت در منزل میتواند بسیاری از مراجعات غیر ضروری به مراکز در مانی را کاهش داده و نیاز بیماران را برطرف نماید.اما بسیاری از بیماران هنوز مطلع نیستند که چگونه بایداز یک پزشک بخواهند که برای انجام ویزیت به منزل ایشان مراجعه کند

پزشکان این مرکز آماده ارائه این سرویس مهم هستند.

پزشکان شیفت و آنکال مرکز در تمام شبانه روز آمادگی دارند از بیماران در منزل ویزیت بعمل آورند و با انجام اقدامات سرپایی و تجویز داروهای لازم نسبت به بهبودی بیمار اقدام نمایند.

البته چنانچه پزشک تشخیص دهد که درمانهای سرپایی برای بهبودی کافی نمیباشد باید حتما بیمار را به یکی از مراکز درمانی منتقل نمود.

ضمنا با دستور پزشک میتوان سرم تراپی یا پانسمان را نیز در منزل انجام داد.

برای اطلاع از تزریقات و پانسمان به لینک مربوطه در منو مراجعه نمایید.

ویزیت در منزل,پزشک در منزل,پزشک خصوصی,پرستار در منزل

ویزیت در منزل,پزشک در منزل,پزشک خصوصی,پرستار در منزل

ویزیت در منزل