تزریقات و پانسمان

تزریقات و پانسمان

 

تزریقات پانسمان

تزریقات و پانسمان

بیماران برای انجام تزریقات یا تعویض یک پانسمان ساده میبایست به مراکز درمانی مراجعه نمایند در حالیکه مرکز پرستاری ناجی با بهره مندی از حضور پرسنل تحصیلکرده در رشته های مختلف پزشکی قادر خواهد بود برخی از درمانها و اقدامات سرپایی را تحت نظر پزشکان در منزل ارائه نماید.
ما بر این باور هستیم که مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی باید فقط بنا به ضرورت صورت پذیرد و مواردی همچون گرفتن نوار قلب یا کنترل فشارخون چنانچه در منزل انجام پذیرد نقش بسیار موثری در روحیه بیمار و جلوگیری از عوارض ناشی از سفرهای شهری خواهد داشت
موارد زری از جمله خدماتی است که توسط این واحد انجام می شود:
تزریق سرم
تزریق آمپول های وریدی و عضلانی
کنترل فشار خون
تجدید و تعویض پانسمان زخم یا محل جراحی
پانسمان زخم بستر
کشیدن بخیه
اکسیژن درمانی
نوار قلب
سونوگرافی