تست نوار قلب

تست نوار قلب

نوار قلب

تست نوار قلب در منزل
اگر با پزشک خود تماس گرفته اید و در مورد وضعیت قلب بیمارتان صحبت کرده اید باید بدانید یکی از مهم ترین نکات برای تشخیص صحیح پزشکان در بیماریهای قلبی برخورداری از یک استریپ کامل از نوار قلب می باشد.دستگاه نوار قلب پرتابل Portable EKG)) یکی از تجهیزاتی است که ما برای اسایش بیماران فراهم نموده ایمکارشناسان ما به منزل آمده و از بیمار نوار قلب می گیرند و شما میتوانید آن نوار قلب را بلافاصله به پزشک معالج ارائه دهید.انجام نوار قلب در تمام مدت شبانه روز امکان پذیر استبا تلفن ۸۸۴۶۴۰۰۰ تماس بگیرید

نوار قلب, نوار, پزشک,تست نوار قلب در منزل,تست نوار قلب