25 فروردین 1399 توسط Davoud Tatarcheh 0 دیدگاه

کمبود ویتامین D و افزایش خطر مرگ سالمندان

  چرا کمبود ویتامین D باعث خطر مرگ درسالمندان کمبود ویتامین D، احتمال بروز مرگ و میر در بزرگسالان مسن را افزایش می‌دهد. محققان با انجام...

25 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

فواید خدمات پرستاری در منزل

مزایای بیشمار خدمات پرستاری در منزل امروزه شرکت های خدماتی بسیاری در حوزه ای مختلف خدمات پرستاری فعال می باشند. یکی از مهمترین خدمات، پرستار در...

25 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

سالمندان از خانه چه می‌خواهند؟

در فرهنگ ما وجود بزرگ‌ترها در خانه نشانه برکت در خانه است. اما نگهداری از سالمندان در خانه کار آسانی نیست و نیاز به توجه و دقت کافی دارد.بررسی‏...

24 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

سالمندان چه ورزشهای انجام بدهند؟

ورزش های مفید برای سالمندان بهترین ورزش برای سالمندان، آنهایی است که افراد سالخورده را فعال و پرانرژِی نگه دارد! و همراه رقابتی سالم، کمترین...

تماس شبانه روزی

25 فروردین 1399 توسط Davoud Tatarcheh 0 دیدگاه

کمبود ویتامین D و افزایش خطر مرگ سالمندان

  چرا کمبود ویتامین D باعث خطر مرگ درسالمندان کمبود ویتامین D، احتمال بروز مرگ و میر در بزرگسالان مسن را افزایش می‌دهد. محققان با انجام...

25 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

فواید خدمات پرستاری در منزل

مزایای بیشمار خدمات پرستاری در منزل امروزه شرکت های خدماتی بسیاری در حوزه ای مختلف خدمات پرستاری فعال می باشند. یکی از مهمترین خدمات، پرستار در...

25 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

سالمندان از خانه چه می‌خواهند؟

در فرهنگ ما وجود بزرگ‌ترها در خانه نشانه برکت در خانه است. اما نگهداری از سالمندان در خانه کار آسانی نیست و نیاز به توجه و دقت کافی دارد.بررسی‏...

24 فروردین 1399 توسط samira mirkazemi 0 دیدگاه

سالمندان چه ورزشهای انجام بدهند؟

ورزش های مفید برای سالمندان بهترین ورزش برای سالمندان، آنهایی است که افراد سالخورده را فعال و پرانرژِی نگه دارد! و همراه رقابتی سالم، کمترین...